Osobní odběr možný denně mezi 8.00-20.00

Co je to CBN?

CBN neboli kanabinol, je další nepsychoaktivní látkou ze skupiny kanabinoidů, která byla ještě nedávno považována za vedlejší a zbytečný produkt stárnoucí rostliny. Nyní však nejnovější výzkumy ukazují, že terapeutický potenciál CBN, by mohl být v některých směrech ještě efektivnější, než u jeho známějšího bratříčka CBD.

Tento kanabinoid vzniká v rostlině konopí až v pozdější fázi zrání, za pomocí složitých chemických procesů (zjednodušeně je CBN zoxidovanou verzí THC) a ve velmi malém množství (kolem 1%). Naštěstí moderní věda dělá velké pokroky a lidstvo má k dispozici prostředky k úpravě rostliny tak, aby produkovala více kanabinolu.

 

Zdroj: Pixabay.com

 

TERAPEUTICKÝ POTENCIÁL CBN

Můžeme říct, že výzkum Kanabinolu (CBN) je stále na začátku, ale jelikož je léčebné konopí v mnoha evropských státech již legální a jeho popularita neustále roste, můžeme o něj očekávat daleko větší zájem ze strany vědecké komunity.

V současné době výzkumy ukazují, že CBN velmi efektivně pomáhá při spánkových problémech. Například výzkum z roku 1995 ukázal, že syntetický kanabinol u hlodavců prodloužil délku spánku. Další studie ukazují, že má kanabinol analgetické účinky a zmírňuje bolesti (podobně jako ostatní kanabinoidy) a také by mohl pomoci v boji proti známkám stárnutí. V blízké budoucnosti můžeme očekávat, že se v obličejové kosmetice tento kanabinoid objeví téměř určitě.

V neposlední řadě, je třeba zmínit také studii z roku 1985, ve které bylo myším samcům podáváno CBN a již během 4 dnů zvýšilo jejich produkci testikulárního testosteronu, což by mohlo být užitečné zjištění pro budoucí výzkumy.

 

Zdroj: Pixabay.com

 

JE CBN PSYCHOAKTIVNÍ?

S tím, co víme v dnešní době by se dalo říci "ne úplně". Studie z let 1975 a 1985 dospěly k názoru, že je kanabinol nepsychoaktivním kanabinoidem. Nicméně je potřeba brát v potaz soukromou studii, která ukazuje, že dávka 5mg CBN je stejně účinná jako 10mg diazepamu, to znamená, že CBN má rozhodně sedativní účinky. Skvělé pokud užíváte kanabinol na problémy se spánkem, ale na druhou stranu by se určitě neměl používat před řízením nebo obsluhováním těžkých strojů.
 

KANABINOID CBN - ZÁVĚREM

Užívání CBN je poměrně bezpečná záležitost, ale měli bychom mít na paměti, že pochází z THC. Vedlejší účinky (únava, závratě atp.) byly zaznamenány pouze při užívání většího množství CBN olejů a po vysazení rychle odezněly. Berme však na vědomí, že stále neexistují studie zaměřené na vedlejší účinky CBN. Ale vzhledem k tomu, že se terapeutický potenciál tohoto kanabinoidu zdá být více než slibný v boji s mnoha zdravotními problémy, můžeme v brzké době očekávat další studie zaměřené na jeho využití.

 

 

Veškeré informace uvedené na této webové stránce a informace, které jsou prostřednictvím této webové stránky poskytovány, slouží jen a pouze ke vzdělávacím účelům. Žádná z informací zde uvedených není v žádném případě určena jako náhrada lékařské diagnózy a nelze takovou informaci považovat za lékařskou radu či doporučenou léčbu. Vždy se před užíváním kanabinoidů poraďte se svým lékařem. Tato webová stránka dále neschvaluje, nepodporuje ani neobhajuje dovolené či nedovolené užívání omamných a psychotropních látek, nakládání s nimi či páchání jiné nezákonné činnosti.